Duurzaam ondernemen


Hexta is innovatief en kijkt altijd naar de toekomst. En dat gaat verder dan alleen kijken naar de toekomst en nieuwste ontwikkelingen op gebied van terreinbeveiliging en hekwerken. Zo streven wij naar klimaatbewust werken voor al onze opdrachtgevers. Én zorgen wij voor een optimale werksituatie voor onze collega's, waarin gezondheid en welzijn voorop staan. Om dit te waarborgen, heeft Hexta een CO2-prestatieladder opgezet én zijn wij in bezig van de nodige CO2-certificaten.

 

CO2-reductie dankzij klimaatbewust ondernemen

Door CO2-uitstoot te reduceren, denkt en werkt Hexta actief aan de toekomst. Met de CO2-prestatieladder creëren we bewustzijn van eigen verbruik- en reductie. Hiermee kijken we niet alleen naar onze eigen activiteiten om duurzaam te ondernemen, maar stimuleren we ook onze opdrachtgevers en leveranciers. Milieuverantwoorde processen en duurzame procesvoeringen krijgen hierin bij Hexta altijd de voorkeur. 


Onze certificaten 

Als duurzame onderneming hebben wij de nodige certificaten in bezit, die laten zien dat we klaar zijn voor de toekomst. Hierbij zit onder andere het CO2-prestatieladder certificaat. Hierbij is Hexta inmiddels opgeklommen tot niveau 3 op de ladder. 

Al onze certificaten met betrekking tot duurzaam ondernemen ziet u in onderstaand overzicht.


Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is niet alleen een voordeel voor ons, maar ook voor onze klanten. Mede hierom wijzen wij klanten altijd graag op onze duurzaamheidsinspanningen. Wanneer een onderneming dezelfde diensten aanbiedt zonder duurzaam te ondernemen, refereren wij graag aan onze inspanningen. Een voorbeeld hiervan is de onderstaande aanbestedings-case voor 'Hekwerk Rotterdam' in 2016. 

branches-daylight-environment-230978.jpg

'Hexta wint aanbesteding door duurzaamheid!'

In 2016 won Hexta twee percelen van de openbare aanbesteding ‘Hekwerk Rotterdam’. Het betreft de percelen sport en openbare ruimte NO Rotterdam. Het beleid, de actuele emissie-inventaris voor haar scope 1 & 2 CO2, de energiebeoordeling 2018, de reductiedoelstellingen 2018, de maatregellijst en het initiatief 2018 gelden voor het bedrijf en voor het gunningsproject van de Gemeente Rotterdam. Het gunningsproject heeft een raamcontract.
 

De aanbesteding werd beoordeeld volgens EMVI (nu: BPKV) en een van de wegingsfactoren was duurzaamheid. Binnen de aanbesteding werd gesteld dat inschrijvers die werken met/volgens de methodiek van de CO2-prestatieladder (www.skao.nl) voor ieder niveau op de ladder 2% korting mochten verdisconteren in hun offerte. In het geval van Hexta, niveau 3, betekende dat een virtuele korting van 6%. Zo zorgde onze duurzaamheid inspanningen voor resultaat! Wij verwachten dat meer overheden deze weging zullen gaan hanteren in de toekomst. Dat is een mooie stimulans voor Hexta om door te stoten naar het hoogst haalbare, niveau 5.

Contact

Waar kunnen we u mee helpen?
Via de mail kunt u ons bereiken op: [email protected]

Kunnen we u helpen met een offerte?

Via de mail kunt u ons bereiken op: [email protected]

Kunnen we u helpen met service en onderhoud?

Via de mail kunt u ons bereiken op: [email protected] of vul ons serviceformulier in. 

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.