Duurzaam ondernemen


Hexta streeft ernaar om voor haar opdrachtgevers klimaatbewust te opereren. Ook ambieert Hexta naar een optimale werksituatie ten aanzien van gezondheid en welzijn voor al haar medewerkers. Hiervoor is een milieuzorgsysteem en een CO2-prestatieladder opgezet en is Hexta inmiddels in het bezit van bijbehorende CO2 certificaat.


CO2-reductie

De CO2-prestatieladder richt zich op het bewustzijn van eigen CO2-verbruik en de CO2-reductie. Ook opdrachtgevers en leveranciers worden gestimuleerd milieuverantwoorde processen en duurzame procesvoeringen toe te passen.

branches-daylight-environment-230978.jpg

Certificering

Hexta heeft de certificering voor de CO2 prestatieladder met goed gevolg afgerond en is ondertussen opgeklommen tot niveau 3 op de ladder.

2018

Hexta heeft zich in 2018 weten te certificeren voor het milieucertificaat conform ISO 14001:2004. Al ons duurzame denken en doen zullen wij middels deze werkwijze borgen en continu verbeteren.

Zie onderzijde van de pagina voor de certificaten

Hexta wint aanbesteding door duurzaamheid!

In 2016 won Hexta twee percelen van de openbare aanbesteding ‘Hekwerk Rotterdam’. Het betreft de percelen sport en openbare ruimte NO Rotterdam. Het beleid, de actuele emissie-inventaris voor haar scope 1 & 2 CO2, de energiebeoordeling 2018, de reductiedoelstellingen 2018, de maatregellijst en het initiatief 2018 gelden voor het bedrijf en voor het gunningsproject van de Gemeente Rotterdam. Het gunningsproject heeft een raamcontract. Zie hier de beoordeling gemeente Rotterdam: 

  • Energiebeoordeling contract gemeente Rotterdam.

 

De aanbesteding werd beoordeeld volgens EMVI en een van de wegingsfactoren was duurzaamheid. Binnen de aanbesteding werd gesteld dat inschrijvers die werken met/volgens de methodiek van de CO2prestatieladder (www.skao.nl) voor ieder niveau op de ladder 2% korting mochten verdisconteren in hun offerte. In het geval van Hexta, niveau 3, betekende dat een virtuele korting van 6%. Zo zorgde onze duurzaamheid inspanningen voor resultaat! Wij verwachten dat meer overheden deze weging zullen gaan hanteren in de toekomst. Dat is een mooie stimulans voor Hexta om door te stoten naar het hoogst haalbare, niveau 5.

Duurzaamheid

Ook andere klanten wijzen wij op onze duurzaamheidsinspanningen. In concurrentie met ondernemingen die niets aan duurzaamheid doen, beargumenteren wij aan de hand van de Rotterdam Case dat een klant deze weging zou kunnen meenemen. Bij overheden en semi overheden is dit regelmatig succesvol.

Kortom, Ieder terrein, zijn eigen oplossing 

Ik kom graag in contact

Contact

Waar kunnen we u mee helpen?
Via de mail kunt u ons bereiken op: [email protected]

Kunnen we u helpen met een offerte?

Via de mail kunt u ons bereiken op: [email protected]

Kunnen we u helpen met service en onderhoud?

Via de mail kunt u ons bereiken op: [email protected] of vul ons serviceformulier in. 

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.